Burdur Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Logo

ZİYARETÇİ PROFİLİ

 • Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, İl Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, İl Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Kırmız Et Üreticileri Merkez Birliği, Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, İl Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Merkez Birliği, İl Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlikleri ve Üyeleri
 • Önder Çiftçiler
 • Çiftçiler, Hayvan Yetiştiricileri ve Ziraat işletmecileri
 • Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri ve Zooteknisler
 • Hayvancılık Sektörü Girişimcileri
 • Süt ve Besi İşletmeleri Yöneticileri
 • Gıda işleme ve Ürün Sanayi Yöneticileri
 • Gıda Mühendisleri ve Araştırmacılar
 • Kalite Kontrol ve Laboratuar Görevlileri
 • Eğitim Kurumları Yönetici ve Görevlileri
 • Gıda Toptancıları-Dağıtım ve Pazarlamacıları
 • Üniversite Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri
 • Firmaların Ar-Ge Bölümü, Satış ve Pazarlama Yöneticileri
 • Konsoloslukların Ekonomi ve Ticaret Ataşeleri
 • Resmi Kuruluşlar ve Kamu Görevlileri
 • Banka ve Sigorta Yöneticileri
 • Birlik, Dernek, Kooperatif ve Oda Başkanları