Burdur Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Logo

FUARIN HEDEFİ

Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri sektörünün en iyi firmalarının bir arada olmasını, hızla gelişen sektörde yeni ürünlerin tanıtılmasını, hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik teknolojileri ihtiyacı olan işletmeler yeni ticari ilişkilerin kurulmasını, Pazar payının arttırılmasını ve geleceğe dönük akılcı yatırımların yapılacağı, Türkiye’deki sektörün en önemli isimlerinden biri olmayı hedef edinmiştir.
Seminerler ile hayvancılık ve gıda teknolojileri sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşları ile sektörün önder firmaları; son teknolojik gelişmelerini paylaşacakları seminerlerin düzenleneceği ve seçilmiş profesyonellerin yer alacağı panellerle Tarım ve Hayvancılık sektörünün sorunları masaya yatırılacak ve geçen yıldan bu yana yaşanan gelişmelerle birlikte yeni çözümler üretilmeye çalışılacaktır.
Tarım ve Hayvancılık Sektörünün gelişmesi ve verimliliğin arttırılması yolunda gerekli olan bilgi ve teknolojilerin üretici ve sektör profesyonelleri ile buluşmasını sağlamak, AB ile bütünleşme sürecinde yapılan çalışmaların dünya vitrininde sergilenmesine aracı olmaktır.