Teke Yöresine damgasını vuran Teke Yöresi 3. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı 27 Nisan - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Tarım ve Hayvancılık sektörlerinin ülkemizdeki en önemli merkezlerinden biri olan Burdur’da düzenlenecektir.
Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş süt hayvancılığının önemli merkezlerinden olan Burdur’un,  verimli tarım arazilerine sahip bir bölgede yer alması ve coğrafi konumu nedeni ile özellikle Teke Yöresi’nin merkezi konumundadır. Bu yönleri ile hayvansal ve bitkisel ürünlerin üretim ve işlenmesinde ihtiyaç duyulan  yeni teknolojilerin tanıtıldığı bölgenin en önemli fuarı olan  Teke Yöresi 3. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’nda sizleri yerinizi almak için davet ediyoruz.1D8A0634.JPG

EN YENİ TEKNOLOJİLER BU FUARDA!

Türk Tarım ve Hayvancılık sektörlerinin gelişimini engelleyen en önemli sorunların başında; küresel kuraklığın ve hayvan hastalıklarının getirdiği problemler, artan enerji giderleri, artan yem fiyatları, kalifiye işçi sıkıntısı, hayvansal ürünlerin çok düşük fiyatlara alıcı bulması, yetersiz ve verimi düşük damızlık hayvan sayısı gelmektedir. Bu sorunların  önemini kavrayıp, başa çıkabilmek adına firmanız için en önemli pazarlardan biri olan Teke Yöresi 3. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, hayvan yetiştiricilerinin, tarım teknolojileri üreticilerinin ve sektörün  firmalarının, varlıklarını kamuoyuna duyurma imkanı sağlayacak, prestijini arttıracak ve yeni pazarlar yaratacaktır.
Tarım ve Hayvancılık Sektörü’ nün önder firmalarını bir araya getirecek olan Teke Yöresi 3. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’nda, geleceğe dönük akılcı yatırımlar yaparak yeni ticari ilişkiler kurulduğuna şahit olacaksınız.
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Genetik Firmaları Canlı Hayvan Fuarında!
Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa hizmet veren Genetik Firmaları’nın  yurt içi ve yurt dışından temin ettikleri embriyolar ile doğan büyükbaş ve küçükbaş ırkları Teke Yöresi 3. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’nda sergileyecekler.
Fuar, hayvan ıslahının en etkin yolu olan Suni Tohumlama’nın önemini ve embriyolar arasındaki farklılıkları gösterecektir